Fastighets- och utvecklingsbolaget Bockasjö AB säljer Hööks-fastigheten i Viared utanför Borås. Fastigheten är 13 350 m² och hyrs av Hööks Hästsport som har sitt lager och kontor i denna fastighet.

Köpare är Estea AB ett fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna.

Bockasjö AB:s fastighetsbestånd uppgår till ca 200 000 m² och merparten av fastigheterna finns i Stockholm – Arlanda, Göteborg – Landvetter och Helsingborg.

Bockasjö befinner sig i en stark expansionsfas där tre fastigheter om totalt 98 000 m² är under uppförande. Den första fastigheten, ca 31 000 m², i Arlanda Stad är klar inom kort och den andra, ca 32 000 m², likaså i Arlanda Stad, beräknas stå klar för inflyttning under våren 2014. Den tredje, ca 35 000 m², som är lokaliserad utmed E6:an utanför Helsingborg skall vara inflyttningsklar den 1 februari 2014.

– I och med försäljningen av Hööks-huset på Viared, koncentrerar vi vårt bestånd till större logistikfastigheter. Borås är alltjämt ett intressant område och har ett strategiskt bra läge geografiskt med sin närhet till Göteborg och Nordeuropas största hamn, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö AB.

– Fastigheten är belägen i ett av Västsveriges mest intressanta logistikområden och förvärvet stämmer väl in i vår förvaltningsverksamhet, säger David Ekberg, Transaktionschef, Estea AB.