Fastighets – och utvecklingsbolaget Bockasjö AB säljer fyra fastigheter. Fastigheterna är belägna i Umeå, Linköping, Ullared och Helsingborg

Fastigheterna i Umeå, Linköping och Helsingborg förvärvas av ett norskt investeringskonsortium företrädda av Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners A/S. Majoritetsägare i bolaget som köper fastigheterna är NRP Eiendom 2012 A/S. Fastigheten i Ullared förvärvas av Gekås AB. Hyresgäst i fastigheterna i Umeå, Linköping och Ullared är NetonNet. I Helsingborg är PostNord Logistic TPL hyresgäst.

Köpeskillingen för de båda affärerna uppgår till 350 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds den 1 mars.

Efter dagens transaktioner har Bockasjökoncernen under de senaste fyra månaderna avyttrat fastigheter för 490 miljoner kronor inkluderat försäljning av 3000 ha skog i Lettland och en fastighet i Borås. Bockasjökoncernens återstående fastighetsbestånd uppgår till 150 000 m² lokaliserade i Helsingborg, Landvetter Airport City och Arlanda stad invid Arlanda flygplats.

-Vi ser kontinuerligt över vårt bestånd och med dagens försäljning är vårt bestånd koncentrerat till enbart större logistikfastigheter lokaliserade på bästa lägen såsom Stockholm/Arlanda, med en inflyttning av 35 000 personer/år, Landvetter Airport City – del av det starkaste logistikområdet i Sverige; Göteborg/Borås och Helsingborg – del av det växande och strategiskt viktiga Öresundsområdet. Vi stärker vår balansräkning och kassa och gör oss redo för nya investeringar med fokus på Stockholm, Göteborg/Borås-regionen och Öresunds-regionen, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB.

-PostNords logistikanläggning i Helsingborg är en toppmodern fastighet och passar väl in i våra partners fastighetsportfölj och Bigbox i Linköping och Umeå är ett bra komplement till logistikportföljen säger Mattias Wilson, VD för Wilfast Förvaltning AB.

-Vi ser fastigheten i Ullared som en viktig strategisk investering, säger Boris Lennerhov koncernchef på Gekås AB.

Fastighets – och utvecklingsbolaget Bockasjö AB säljer fyra fastigheter. Fastigheterna är belägna i Umeå, Linköping, Ullared och Helsingborg

Fastigheterna i Umeå, Linköping och Helsingborg förvärvas av ett norskt investeringskonsortium företrädda av Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners A/S. Majoritetsägare i bolaget som köper fastigheterna är NRP Eiendom 2012 A/S. Fastigheten i Ullared förvärvas av Gekås AB. Hyresgäst i fastigheterna i Umeå, Linköping och Ullared är NetonNet. I Helsingborg är PostNord Logistic TPL hyresgäst.

Köpeskillingen för de båda affärerna uppgår till 350 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds den 1 mars.

Efter dagens transaktioner har Bockasjökoncernen under de senaste fyra månaderna avyttrat fastigheter för 490 miljoner kronor inkluderat försäljning av 3000 ha skog i Lettland och en fastighet i Borås. Bockasjökoncernens återstående fastighetsbestånd uppgår till 150 000 m² lokaliserade i Helsingborg, Landvetter Airport City och Arlanda stad invid Arlanda flygplats.

-Vi ser kontinuerligt över vårt bestånd och med dagens försäljning är vårt bestånd koncentrerat till enbart större logistikfastigheter lokaliserade på bästa lägen såsom Stockholm/Arlanda, med en inflyttning av 35 000 personer/år, Landvetter Airport City – del av det starkaste logistikområdet i Sverige; Göteborg/Borås och Helsingborg – del av det växande och strategiskt viktiga Öresundsområdet. Vi stärker vår balansräkning och kassa och gör oss redo för nya investeringar med fokus på Stockholm, Göteborg/Borås-regionen och Öresunds-regionen, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB.

-PostNords logistikanläggning i Helsingborg är en toppmodern fastighet och passar väl in i våra partners fastighetsportfölj och Bigbox i Linköping och Umeå är ett bra komplement till logistikportföljen säger Mattias Wilson, VD för Wilfast Förvaltning AB.

-Vi ser fastigheten i Ullared som en viktig strategisk investering, säger Boris Lennerhov koncernchef på Gekås AB.