Fastighets – och utvecklingsbolaget Bockasjö AB säljer en logistikfastighet som är 55 000 m². Fastigheten är belägen på Viared i Borås.

Köpare är ett norskt investeringskonsortium företrädda av Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners A/S. Köpeskillingen uppgår till mer än 300 miljoner kronor. Fastigheten tillträds den 1 juni.

Fastigheten uppfördes under 2008/2009 och byggdes till under 2011. Fastigheten hyrs till sin helhet av DHL, ett av världens största logistik företag.

– Vi fick ett attraktivt bud från en bra köpare och bestämde oss för att sälja. Vår projektportfölj uppgår till 1 miljard och vi är inne i en stark expansionsfas som omfattar nya investeringar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Inför dessa förestående investeringar har vi valt att stärka kassan ytterligare, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– DHLs logistikanläggning i Borås är en toppmodern fastighet och passar väl in i våra partners fastighetsportfölj, säger Mattias Wilson VD för Wilfast Förvaltning AB.
Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se.

Wilfast Förvaltning AB förvaltar 660 000 m² och har de senaste åren genomfört fastighetstransaktioner till ett värde om 5,5 mdkr tillsammans med Ness, Risan & Partners A/S. Merparten av dessa transaktioner har varit inom logistikområdet.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Wilfast Förvaltning AB Mattias Wilson 0706-200 969