Visionsbild: Arkitekterna Krook & Tjäder


Bockasjö köper Swedavias andel, motsvarande 50 procent av joint venture-bolaget Landvetter Logistik Center AB. Bockasjö AB äger hälften av aktierna sedan tidigare. I och med förvärvet av Swedavias aktier i Landvetter Logistik Center AB, blir Bockasjö ensam ägare till bolaget och de två fastigheter bolaget äger.

Försäljningen sker på marknadsmässiga villkor och till ett underliggande fastighetsvärde om ca 1 miljard kronor, inberäknat den fastighet som förvärvades i augusti i år. Bockasjö tillträder fastigheterna omgående. Dessa är under uppförande och inflyttningsklara i oktober i år och juni 2020.

Bockasjö och Swedavia bildade 2015 joint venture-bolaget Landvetter Logistik Center AB för att utveckla logistikfastigheter vid Göteborg Landvetter Airport. Tre logistikfastigheter är under uppförande. Samtliga ytor, 90 000 kvadratmeter, är uthyrda och bland hyresgästerna finns bland andra PostNord TPL, Dawa Däck och Rajapack.

De antaganden och förväntningar som Swedavia och Bockasjö ställde upp 2015 när JV-bolaget bildades har i och med uthyrningen och byggnationen av den tredje fastigheten infriats i samtliga delar avseende tidplan och ekonomi.

Bockasjö och Alecta sålde i våras det gemensamt ägda bolaget Logistikfastigheter Sverige AB, som ägde elva logistikfastigheter i Sverige med en total uthyrningsbar yta om 300 000 kvadratmeter. Affären gjordes till ett underliggande fastighetsvärde om 3,8 miljarder kronor. Köpare var Prologis Inc.

Bockasjö bygger ett nytt bestånd av logistikfastigheter på strategiskt välbelägna orter. Sex fastigheter är under uppförande, med en total uthyrningsbar yta om 180 000 kvadratmeter, inflyttningsklara i år och under nästa år. I detta bestånd ingår numera de tre fastigheter som är belägna på Göteborg Landvetter Airport. 

– När vi summerar vårt samarbete med Swedavia och projektet att utveckla logistikområdet på Göteborg Landvetter Airport kan vi konstatera att vi uppfyllt de mål som ställdes upp 2015 avseende ekonomi och den tidplan vi antog. Samarbetet med Swedavia har fungerat utmärkt i alla delar. Att vi nu köper tre av de fastigheter vi redan äger 50 procent av på marknadsmässiga villkor, är en del av den strategi vi har att addera intressanta logistikfastigheter till de bestånd vi redan har, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö och även VD för Landvetter Logistik Center AB.

– Den första logistikparken vid Göteborg Landvetter Airport är nu färdigetablerad, vilket är en viktig milstolpe som bekräftar potentialen i vår satsning på Airport City Göteborg. Försäljningen är ännu ett exempel på vår framgångsrika strategi att genom fastighetsutveckling skapa värden för att återinvestera i våra flygplatsers konkurrenskraft, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Landvetter Logistik Center AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se