Bockasjö AB köper Hööks Hästsports fastighet på Viared i Borås för 80 mnkr. I samband med övertaget har ett längre hyreskontrakt ingåtts med säljaren.

Fastigheten som är på totalt 13 300 m², innehåller butik, kontor och centrallager för Hööks Hästsport AB som idag har 26 egna butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Fastigheten kommer att certifieras enligt GreenBuilding standard. Dessa villkor lanserades 2004 av EU- kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Programmet uppmanar att på, frivillig basis, effektivisera energianvändningen i byggnader inom en eller flera tekniska aspekter. Kriterierna för GreenBuilding är att sänka energianvändningen i fastigheten med 25 % mot kraven i Boverkets byggregler (BBR). Ett av målen med GreenBuilding är att minska utsläppen av koldioxid.

Bockasjökoncernens samtliga nybyggda fastigheter byggs enligt Green Building-standard.

– Hööks fastighet på Viared har ett ypperligt läge och syns mycket bra från motorvägen – så det gläder oss att kunna införliva denna fina fastighet i vårt bestånd. Att få ett närmare samarbete med Hööks Hästsport AB som en av de skickligaste inom sitt område känns spännande, säger Joakim Hedin VD på Bockasjö AB.

– Vi säljer fastigheten på Viared för att lämna över ansvaret för denna till experter på området och för att skapa utrymme för en snabbare expansion. Vi har idag 26 egna butiker och planen framöver är att öppna 4–6 nya butiker per år. Det fanns flera andra som visade intresse för att köpa vår fastighet. När vi väl bestämde oss föll valet på Bockasjö AB beroende på deras kompetens som fastighetsägare av liknande fastigheter, säger Joachim Höök, huvudägare i Hööks Hästsport AB.

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning.

Hööks Hästsport AB säljer produkter för ryttare, häst och hund, dels via Internet men också genom 26 egna butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget omsätter ca 250 mnkr med god lönsamhet. Bolaget ägs av syskonen Joachim och Maria Höök. För mer information se www.hooks.se

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Hööks Hästsport AB Joachim Höök 0706-518 750