Bockasjö AB har förvärvat ett markområde invid E4:an vid avfarten till Arlanda Flygplats utanför Stockholm. Markområdet som uppgår till 120 000 m² har förvärvats av Arlandastad Holding AB. Det förvärvade området kan bebyggas med ca 60 000 m² lager, kontor m.m.

Den totala investeringen beräknas uppgå till ca 500 mnkr inkluderande uppförandet av de fastigheter som kan byggas på den förvärvade marken.

– Vi är nöjda över att vi kommit åt detta mycket intressanta markområde som ligger strategiskt väl placerat. Stockholm är ett prioriterat logistikområde beroende på den stora folkmängden i regionen som behöver daglig försörjning av varor, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Försäljningen av denna fastighet stärker oss, som bolag, i utvecklingen av våra övriga exploateringsfastigheter. Logistik är inte vår kärnverksamhet och därför känns det extra bra att kunna sälja till Bockasjö som vi upplever som en professionell aktör och en frisk fläkt på logistikmarknaden. Det känns dessutom roligt att ytterligare en pusselbit i utvecklingen av Airport City Stockholm faller på plats, säger Dieter Sand VD för Arlandastad Holding AB.
Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling med inriktning på lager, logistik och handel, kapitalförvaltning och investering i skog. Bockasjös fastighetsbestånd uppgår till ca 150 000 m² uthyrningsbar yta. För mer information se www.bockasjo.se

Arlandastad Holding AB är en av tre starka aktörer som jobbar med utvecklingen av Airport City Stockholm. Arlandastad Holding förfogar idag över ett 245 hektar sammanhängande markområde, angöringen till Arlanda flygplats. För mer information se www.arlandastad.se.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Arlandastad Holding AB Dieter Sand 0722- 253 771