Bockasjö AB kommer att uppföra två större logistikfastigheter om totalt ca 60 000 m² på den mark som förvärvades i april månad i år och som är belägen invid Arlandastad utmed E4:an norr om Stockholm.

Ett längre hyresavtal har tecknats med Schenker Logistics AB som sedan tidigare är etablerad i området, för den ena fastigheten om 31 000 m². Den andra fastigheten på ca 30 000 m² kommer att anpassas för flera hyresgäster. Förhandlingar förs med flera hyresgäster som visat intresse.

Investeringen i dessa två fastigheter kommer att uppgå till ca 500 mnkr. Byggnationen startar under hösten 2012 och inflyttning beräknas till hösten 2013.

Byggnaderna kommer att miljöcertifieras enligt Green Building, vilket innebär att energianvändningen är 25 % lägre än Boverkets byggregler (BBR). Anläggningarna är byggda för att minska förbrukningen av elektricitet och värme.

Fastigheterna kommer att ägas av Bockasjö AB, som är specialiserade på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter.

Under innevarande månad slutförs uppförandet av en logistikanläggning om 30 000 m² belägen vid norra infarten till Helsingborg. Dessutom slutförs tillbyggnaden om 18 900 m² av den logistikanläggning på Landvetter Flygplats som Schenker Logistics AB hyr. Anläggningen på Landvetter Flygplats omfattar 51 000 m² efter tillbyggnationen.

– Vi gläder oss åt Schenkers Logistics ABs expansion och behov av mer ytor. Det är inspirerande att få samarbeta med en så professionell aktör, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB. Intresset för att etablera sig i området är stort, därför väljer vi att bygga båda fastigheterna samtidigt, och på det viset uppnå skalfördelar. Förhandlingar förs med flera potentiella hyresgäster, säger Joakim Hedin

– Stockholm är ett mycket intressant logistikområde med stor potential och många affärsmöjligheter säger Mats Olsson VD på Schenker Logistics AB. Fastigheten kommer att få ett strategiskt läge utmed E4:an och i närheten av Arlanda Flygplats vilket passar oss och våra kunder ypperligt, säger Mats Olsson vidare. Bockasjö gör ett fantastiskt bra jobb och vårt samarbete fungerar exemplariskt, därför ser vi fram emot ett utvidgat samarbete, säger Mats Olsson.
Schenker Logistics AB är det företag inom Schenker AB som tillhandahåller logistik- och lagringstjänster. Företaget sysselsätter cirka 500 personer i Sverige och omsätter mer än en halv miljard kronor. Schenker Logistics AB tillhör den globala DB Schenkerkoncernen, ett av världens ledande nätverk inom transport och logistik. Koncernen omsätter drygt 13 miljarder euro och har cirka 55 000 medarbetare i 150 länder. För mer information se www.dbschenker.com/se .

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
DB Schenker Logistics AB Mats Olsson 0702-338 302