Bockasjö har idag förvärvat ca 80 000 m² mark av Borås Stad för att bygga en logistikanläggning om totalt 46 000 m². Markområdet är beläget på ”gamla flygplatsen” och ett av de sista stora tillgängliga markområdena på Viared.

Bygget beräknas starta i maj – juni månad i år och vara färdigställt till sommaren 2009. I första etappen byggs en lager- och logistikanläggning om ca 36 000 m² inklusive kontor och i etapp två byggs anläggningen till med ca 10 000 m².

Anläggningen kommer att hyras av ett internationellt logistikföretag. Detta kommer att generera ett flertal arbetstillfällen.

Projektet är kostnadsberäknat till ca 220 mnkr fullt utbyggt.

– Borås har en given plats på logistikkartan. Ett bra geografiskt läge med närhet till Sveriges största hamn – Göteborg, Landvetter flygplats och de väsentligaste riksvägarna ihop med ett effektivt kostnadsläge, är fördelar som talar för Borås när beslut fattas om lokalisering av logistik verksamheter. Vi har övervägt att etablera den här byggnationen på andra orter som ligger strategiskt bra till, men valet föll slutligen på Borås när vi fann lösning på markfrågan med Borås Stad, något som vi uppskattar och sätter värde på, säger Joakim Hedin, VD i Bockasjö AB.

Bockasjö AB, som till lika delar ägs av Joakim Hedin och Paul Frankenius sålde i oktober 2007 fyra logistikterminaler till Kungsleden i en transaktion värd 560 mnkr.

Bockasjökoncernen verkar inom områdena – fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning.

Vid sidan av några hel- och delägda fastigheter deltar bolaget i ett antal fastighetsutvecklings projekt i Dubai, däribland nybyggnation av flera logistikanläggningar om totalt 160 000 m² uthyrningsbar yta, ett hotellprojekt om 10 000 m² och ett butiks- och kontorskomplex om 25 000 m². Det senare färdigställs i februari i år och har sålts till en amerikansk fastighetsfond.

Bockasjö Skogar investerar i skogsfastigheter i Lettland och har hittills förvärvat 700 hektar skogsmark med ambitionen att inom två år ha byggt upp ett bestånd om 2000 hektar.

Koncernens förvaltade kapital uppgår till ca 500 mnkr.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705 – 21 53 00
Borås Stad Hans Nyhlen 033 – 35 70 48