Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB har tecknat ett avtal med Apoteket AB om att uppföra ett nytt logistikcenter om ca 20 000 kvadratmeter beläget i Eskilstuna Logistikpark utanför Eskilstuna. Apoteket kommer hyra det på ett längre hyresavtal.

Markarbetena påbörjas i dagarna och det nya logistikcentret kommer vara inflyttningsklart i februari 2022. Logistikcentret kommer ägas av Bockasjö. 

Logistikcentret kan expanderas och byggas till med ca 12 000 kvadratmeter. 

Bockasjö har förvärvat 96 000 kvadratmeter mark av Eskilstuna kommun varav ca 60 000 kvadratmeter kommer användas för det nya logistikcentret. Förhandlingar förs om en ny etablering att uppföras på den mark som gränsar till Apotekets nya logistikcenter.

Eskilstuna har ett strategiskt bra läge i Mälardalen. Inom en 10 mils-radie når man 35 % av Sveriges befolkning vilket gör Eskilstuna till en idealisk placering utifrån ett logistikperspektiv och i en alltmer växande e-handel där utvecklingen och konsumentkraven driver på att varor helst skall levereras samma dag som beställning lagts. 

Under 2021 färdigställer Bockasjö ca 110 000 kvadratmeter ny logistikyta i Sverige, lika mycket som man färdigställde under 2020.

– Att i dessa annorlunda tider landa en så här stor affär i konkurrens med många andra, är ett styrkebesked på många sätt. Vi gläder oss åt att få Apoteket som hyresgäst i detta nya logistikcenter som kommer att miljöcertifieras efter uppförandet enligt BREEAM-standard. Solceller är en naturlig del i de miljöinstallationer som kommer att gälla för den här fastigheten – säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB.

– Denna betydande investering och etablering i Eskilstuna Logistipark är mycket glädjande och vi välkomnar Apoteket AB och Bockasjö till Eskilstuna. Etableringen kommer generera många nya och viktiga arbetstillfällen samt ytterligare stärka vår position som en attraktiv och hållbar etableringsort, säger David Hofmann, VD Eskilstuna Logistik och Etablering AB.  

– Vår e-handel växer extremt snabbt och allt fler kunder upptäcker att det går och att det är smidigt och enkelt att handla både läkemedel och andra apoteksprodukter i vår e-handel. Att starta ett modernt eget lager för den hanteringen är ett strategiskt beslut och syftet är att vi ska kunna få full kontroll över hela e-handelsaffären för att kunna utveckla den på bästa sätt framåt, säger Wictoria Glans, affärsområdeschef för Apotekets e-handel.

Fakta

Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige.

Eskilstuna Logistikpark är ett strategiskt byggklart område om 420 hektar, där man når 3,8 miljoner invånare inom 60 minuter. Här finns alla förutsättningar för hållbara etableringar och transporter, med möjlighet att expandera samt god tillgång till kompentent och lojal arbetskraft.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-21 53 00, e-mail joakim@bsgr.se
David Hofmann, VD Eskilstuna Logistikpark AB, mobil 0738-511301, e-mail david.hofmann@eskilstunalogistik.se