Bockasjö AB har tecknat avtal med NetOnNet om att bygga en ny lagershop i Umeå. Fastigheten kommer att uppföras på Ersboda intill E4:an. Fastigheten kommer att bli ca 4 600 m² och beräknas öppna under hösten 2011.

Detta blir den trettonde lagershopen som NetOnNet öppnar när invigningen sker i Umeå. Sedan tidigare har man etableringar samt planerade öppningar i Borås, Ullared, Göteborg, Malmö, Kalmar, Stockholm Veddesta, Stockholm Slagsta, Örebro, Västerås, Linköping, Helsingborg och Uppsala.

Investeringen uppgår till ca 50 mnkr. Sedan tidigare samarbetar bolagen genom att Bockasjö äger lagershopen i Ullared, Linköping och Helsingborg, den senare färdigställs under hösten 2010.

Den nya lagershopen i Umeå byggs enligt konceptet Green Building vilket lanserades 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader. Kriterierna för för att uppnå Green Building-certifiering är att sänka energiförbrukningen i fastigheten med 25 % mot kraven i Boverkets byggregler (BBR).

– NetOnNet är ett av de bolag som ligger i framkanten i sin bransch, därför gläds vi åt att vårt samarbete fördjupas genom att vi nu utvidgar vårt samarbete till att också omfatta att vi bygger, äger och förvaltar lagershopen i Umeå. Detta blir vår tredje lagershop som vi bygger, äger och förvaltar, den fjärde som vi äger och förvaltar om vi inkluderar Ullared, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Kombinationen av hög kvalité och låga kostnader är avgörande för att hålla så låga priser som vi gör jämfört med de traditionella hemelektronikföretagen. Den erfarenhet vi har av Bockasjö AB lever upp till dessa krav och därför känns det bra att de nu bygger och hyr ut åt oss när vi fortsätter vår expansion med etableringen i Umeå, säger Anders Halvarsson VD för NetOnNet

Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning. Bockasjö Skogar investerar i skogsfastigheter i Lettland och har hittills förvärvat 2 600 hektar skogsmark.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
NetOnNet AB Anders Halvarsson 0705-485556