Bockasjö AB har tecknat avtal med NetOnNet om att bygga en ny lagershop i Linköping. Fastigheten kommer att uppföras vid den norra infarten till Linköping intill E4:an. Fastigheten kommer att bli ca 4 600 m² och beräknas öppna runt månadsskiftet november–december 2009.

Detta blir den nionde lagershopen som NetOnNet öppnar när Linköping invigs. Sedan tidigare har man etableringar i Borås, Ullared, Göteborg, Malmö. Kalmar, Stockholm Veddestad, Stockholm Slagstad och för fyra veckor sedan öppnades den åttonde lagershopen i Örebro.

Investeringen uppgår till ca 50 mnkr. Sedan tidigare samarbetar bolagen genom att Bockasjö äger lagershopen i Ullared, vilken förvärvades från NetOnNet 2006.

– NetOnNet är ett av de bolag som ligger i framkanten i sin bransch, därför gläds vi åt att vårt samarbete fördjupas genom att vi nu utvidgar vårt samarbete till att också omfatta att vi bygger, äger och förvaltar lagershopen i Umeå. Detta blir vår tredje lagershop som vi bygger, äger och förvaltar, den fjärde som vi äger och förvaltar om vi inkluderar Ullared, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Kombinationen av hög kvalité och låga kostnader är avgörande för att hålla så låga priser som vi gör jämfört med de traditionella hemelektronikföretagen. Den erfarenhet vi har av Bockasjö AB lever upp till dessa krav och därför känns det bra att de nu bygger och hyr ut åt oss när vi fortsätter vår expansion med etableringen i Umeå, säger Anders Halvarsson VD för NetOnNet

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning. Bockasjö Skogar investerar i skogsfastigheter i Lettland och har hittills förvärvat 2 600 hektar skogsmark.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Net On Net AB Anders Halvarsson 0705-485556