Bockasjös huvudkontor ligger vid Viaredssjön, i Sjömarken utanför Borås.


Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom fastighetsutveckling med inriktning mot lager och logistik och förvaltning av de fastigheter som bolaget uppför och äger.

I syfte att säkra den långsiktiga utvecklingen av bolaget och över tid lösa successionen har ett nytt bolag bildats som övertar namnet Bockasjö och där framtida affärer kommer att organiseras. 

Ägandet i det nybildade bolaget breddas till att omfatta fyra personer ur ledningen av bolaget; Olle Lundgren, Tomas Ivarsson, Daniel Parkhagen samt Adam Ekdahl. Resterande 68 % ägs av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

De nya ägarna representerar flera viktiga kompetenser inom områdena affärsutveckling, byggnation samt ekonomi och har sedan tidigare arbetat tillsammans i bolaget Bockasjö under många år. Till VD i det nybildade bolaget är Joakim Hedin utsedd.

Styrelsen i det nya bolaget utgörs av representanter från de nya delägarna samt Joakim Hedin och Paul Frankenius. Som styrelseordförande är advokat Lars Söderlund utsedd.

Bockasjö har framgångsrikt sedan starten 2004 varit en av de större aktörerna i uppförandet av nya logistikcentra på strategiska orter i Sverige. Under 2020 slutförs byggnationen av sex nya logistikanläggningar på orter som Landvetter Flygplats, Hisingen, och Rosersberg utanför Stockholm. Dessa sex fastigheter har en uthyrningsbar yta om 165 000 kvadratmeter. 

Nyligen presenterades ett nytt Joint Venture med Platzer AB som innebär att det gemensamägda bolaget med Platzer skall bygga sex nya logistikfastigheter belägna på Hisingen. Den totala uthyrningsbara ytan som kommer att uppföras uppgår till 135 000 kvadratmeter. Hisingen är i särklass det mest intressanta logistikområdet i Sverige mot bakgrund av Göteborgs hamn och de stora varuflöden som passerar genom denna, Nordens största hamn. 

– Med den här förändringen på ägarsidan skapar vi möjligheter för att stabilt och långsiktigt säkra en fortsatt positiv utveckling av vår affärsidé – att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter i Sverige. De personer som nu blir delägare har under många år visat sin förmåga och kompetens att genomföra stora och komplicerade projekt, därför är det med glädje vi idag kan berätta om dessa positiva förändringar av ägandet, säger Joakim Hedin VD.

Fakta

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö, mobil 0705-21 53 00