Fastighets- och utvecklingsbolaget Bockasjö AB förvärvar ett större markområde om ca 300 000 kvadratmeter i Göteborg. Området är beläget på Hisingen utmed Hisingsleden i närhet av Göteborgs Hamn.

Det stora markområdet möjliggör byggnation av fem större logistikbyggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 160 000 kvadratmeter för hyresgäster inom logistikområdet men också andra aktörer – egenanvändare, som önskar större ytor för lager och kontor.

Fullt utvecklat uppgår investeringen till ca 1,1 miljarder kronor. – Göteborg med omnejd är det hetaste logistikområdet i Sverige på grund av det geografiska läget, den goda infrastrukturen såsom norra Europas största hamn, Göteborg Landvetter Airport, strategiskt vägnät, ett stort naturligt varu– och godsflöde och en lång tradition inom logistikområdet

– Vi har haft förfrågningar om flera etableringar i Göteborgsområdet det senaste året som vi tvingats tacka nej till på grund av bristen på attraktiv mark. När möjligheten att förvärva detta område erbjöds var vi inte sena att bestämma oss. – Behovet av moderna miljöcertifierade logistikbyggnader, med effektivare konfiguration med bl.a. högre takhöjd, fler portar och lägre energiförbrukning ökar oavbrutet i takt med att E- handeln växer med ca 30 % per år. Dessutom väljer alltfler att outsourca lagerfunktionen vilket skapar behov av fler lagerbyggnader. Säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

Fakta

Bockasjö AB är en av Sveriges ledande fastighetsutvecklare av lager- och logistikanläggningar. Bockasjö ansvarar för hela processen från markanskaffning till byggnation och förvaltning. Koncernen både bygger, äger och förvaltar de fastigheter som uppförs.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil 0705-215 300