I april förra året invigdes DHLs nya fastighet på Viared i Borås. Fastigheten byggs nu till med ca 7 000 m² och kommer efter tillbyggnationen att uppgå till 55 000 m² uthyrningsbar yta. Anledningen till byggnationen är att DHL har tecknat flera nya kundavtal som kräver mer yta.

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
DHL Freight Storage Bengt Bylund 0705-558 970

I april förra året invigdes DHLs nya fastighet på Viared i Borås. Fastigheten byggs nu till med ca 7 000 m² och kommer efter tillbyggnationen att uppgå till 55 000 m² uthyrningsbar yta. Anledningen till byggnationen är att DHL har tecknat flera nya kundavtal som kräver mer yta.

Fastigheten ägs av Bockasjö AB, som är specialiserad på att bygga, äga och förvalta större logistikfastigheter.

DHL är världens största logistikföretag. Bolaget har en årlig försäljning om ca 600 miljarder kronor och har ca 400 000 anställda i mer än 220 länder. I Boråsverksamheten arbetar ca 140 personer.

– Vi gläder oss åt DHLs kraftiga expansion. Det är inspirerande att få samarbeta med en så professionell aktör som DHL, säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB.

– Att redan efter ett drygt år kunna expandera verksamheten är mycket glädjande. De nya kunduppdragen innebär att vi kommer att nyanställa ca 20 personer på sikt, säger Bengt Bylund, chef för DHL Freight Storage i Sverige.

Fakta

Bockasjökoncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, investering i skog och kapitalförvaltning.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
DHL Freight Storage Bengt Bylund 0705-558 970