Att känna att någon tror på dig och din idé är kanske något av det mest betydelsefulla för att våga starta ett eget företag.

Om man dessutom får chansen, att redan innan man startar få tillgång till ett nätverk av värdefulla kontakter, en mängd goda råd för hur man lyckas med sitt entreprenörskap och initierad information om vilka fallgropar man bör undvika, gör det sammantaget att man inte bara står väl rustad när man sjösätter sitt företag, man har även en avsevärt större chans att lyckas. Som Curamus-stipendiat får du allt detta, och lite till.


VI HJÄLPER.

Curamus betyder ”vi hjälper”, ett talande namn för den stiftelse som sedan 1999 hjälpt och stöttat unga kvinnor och män i Sjuhäradsbygden med att lyckas med sina ambitioner inom entreprenörskap och handel. På så sätt har en rad idéer kunnat omsättas till fungerande verksamheter. Att få stiftelsens erkännande har inte bara visat sig vara positivt för självförtroendet utan även i förlängningen i mötet med både banker och samarbetspartner.


ACTION.

Men stiftelsens ambitioner tar inte slut vid ett lyckat entreprenörskap. En annan målsättning är att skapa ett bättre boende och bidra till ett tryggare och bekvämare liv för äldre. Ett exempel på detta är Action, ett databaserat kommunikationssystem. Systemet innebär kontakt med vårdinrättningar och en rikare social samvaro med omvärlden. Action är utvecklat av Högskolan i Borås. Bockasjö har med stort nöje valt att bistå stiftelsen i deras arbete med att stödja och hjälpa såväl yngre som äldre boråsare och sjuhäradsbor.