”Att kunna och förstå sin bakgrund och historia gör det lättare att navigera i den nutid vi befinner oss i och den framtid vi går tillmötes.” Så avslutas inledningen i boken om Ellos Group, vår fjärde bok, som liksom de tidigare dokumenterar viktig utveckling inom områden som har haft stor betydelse för Borås och på olika sätt påverkat stadens utveckling.

För just Ellos har för utomstående blivit synonymt med Borås. Staden som fick sina stadsprivilegier på grund av knallehandeln, är för alltid sammankopplad med företaget som startade sin försäljning via postorder. Det brukar sägas att om IKEA möblerade folkhemmet så var det Ellos som såg till att svenskarna var snyggt klädda.

Boken beskriver Ellos Groups historia, företagets transformation från postorderföretag till modernt e-handelsföretag, samt uppförandet av Viareds Logistikcenter utanför Borås. Logistikcentret om 35 000 kvadratmeter är designat för att tillvarata Ellos Groups växande verksamhet inom möbler och inredning med all den flexibilitet och de egenskaper ett framtida logistikcenter bör besitta. Varje halvtimma processas här 5 000 artiklar. Skulle man plocka ner lagrets alla hyllplatser och lägga dessa i en lång rad, skulle det bli en sträcka på sex mil, ja som från Borås till Göteborg!

När postordern var som störst i Borås var man antingen postordermodell själv eller kände någon som var det. I boken hittar du ett antal intervjuer med tidigare modeller. Är du boråsare känner du säkert igen någon av dessa modeller. Eller två.