Vi ser denna sponsring som i högsta grad hjärteviktig då den berör hela byns struktur och utveckling. Det kommer bli oerhört spännande och berikande att få följa utvecklingen i projektet. Genom Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för en bestående utveckling. Målsättningen är att genomföra program inom fem olika områden.

JOBBSKAPANDE.

Genom bildandet av självhjälpsgrupper får kvinnorna bl.a. utbildning och träning i entreprenörskap och finansiering. De kommer även lära sig att spara pengar och när de är redo, länkas till mikrolån för start av små affärsverksamheter. 

ALLA BARN I SKOLA.

Alla barn i skola, ingen i arbete. Alla resurser sätts in för att få alla barnen att gå i skola.

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR.

Alla bybor erbjuds hälsoundersökningar och grundläggande utbildning i bl.a. hygien, näringslära och preventiv hälsovård av professionella läkare och sjuksköterskor. 

DEMOKRATI OCH IT-UTBILDNING.

Medborgarcenter etableras där byborna får tillgång till utbildning i IT. Lokala kommittéer bildas som arbetar med barns rättigheter och stärkandet av det civila samhället. 

MILJÖVÄNLIG BY.

Byborna utbildas till att förbättra sin lokala miljö genom avfallshantering, kompostering och införande av små biogasanläggningar som förbränner avfall och ger gas till hushållen.