Efter att under ca 3 år stöttat byn Kharpa i Indien stöttar vi nu ett nytt projekt, byn Molia 150 km söder om Nairobi i Kenya. Vi ser denna sponsring som i högsta grad hjärteviktig då den berör hela byns struktur och utveckling. Det kommer bli oerhört spännande och berikande att få följa utvecklingen i projektet. Genom Hand in Hands byprogram skapas förutsättningar för en bestående utveckling.FATTIGDOMSBEKÄMPNING.

Idag lever många människor i världen i fattigdom och saknar grundläggande behov som mat, bostad, tillgång till sjukvård eller grundläggande utbildning. Fattigdom handlar dock om så mycket mer än brist på pengar. Det kan handla om att leva med väldigt små marginaler och inte ha råd att låta barnen gå i skolan eller söka sjukvård vid sjukdom och att inte ha inflytande över sitt eget liv och framtid. Det är här Hand in Hands arbete kommer in för att hjälpa människor att själva förbättra sina levnadsvillkor – av egen kraft men med Hand in Hands hjälp. 

Hand in Hands övertygelse är att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. För varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela entreprenörens familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter våra insatser hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen. ENTREPRENÖRSKAP.

Kvinnor har en central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln till att bekämpa fattigdom: Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande, motsvarande siffra för män är 30–40 procent.

JÄMSTÄLLDHET.

Eftersom Hand in Hand fokuserar på kvinnor ger arbetet direkt effekt på kvinnors möjligheter att försörja sig själva och sina familjer. När kvinnor får en inkomst bidrar det att de får en starkare och mer jämlik roll i familjen såväl som i samhället. Ökad jämställdhet är en förutsättning för mer rättvisa samhällen eftersom kvinnor i fattiga länder lever mer utsatta liv än män.SJÄLVHJÄLPSGRUPPER.

Det första steget i Hand in Hands arbetsmodell är att mobilisera utsatta människor i självhjälpsgrupper om ungefär 20 medlemmar. De får utbildning i gruppdynamik och finansiell disciplin. Tillsammans påbörjar de gemensamt sparande och utvecklar en viktig social gemenskap där de arbetar mot gemensamma mål.HÄLSA.

En ökad inkomst leder till bättre hälsa eftersom man har råd med sjukvård och medicin. Det leder till bättre kosthållning och hygien som direkt påverkar människors hälsa.

MIKROLÅN.

Medlemmarna i självhjälpsgrupperna börjar direkt att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån. Lånen får enbart användas för investeringar i deras affärsverksamhet.MILJÖ.

De flesta människor som vi riktar vår verksamhet till lever på landsbygden och de är starkt beroende av jordbruk. Därmed drabbas de ofta hårdast av klimatförändringarna. Vi fokuserar därför mycket på att skapa klimatsmarta företag och hållbara försörjningsmöjligheter.BARNARBETE.

Om familjer svälter ser många föräldrar inget annat val än att barnen måste jobba för familjens försörjning. Ibland säljs även barnen som slavar till arbetsgivare. Fattigdom är roten till barnarbete. Hand in Hand bekämpar fattigdom och en av effekterna blir att barnarbete utrotas. 

Fler än 330 000 barn har mobiliserats in i skola i Hand in Hand Indias verksamhet. När familjens försörjning förbättras kan många barn lämna arbetet för skolan. Barn som inte tvingas till arbete får både en riktig barndom och skolgång vilket får positiva konsekvenser även för framtida generationer. 

Skolgång är en rättighet för alla barn. Ju fler barn vi lyckas flytta från arbete till skola, desto mer bidrar vi till en bättre framtid för dessa barn och till att utrota fattigdomen på lång sikt.