I botten finns förstås ett underliggande intresse för kultur, design, konst och samhällsengagemang.

Men att vi skulle komma att engagera oss på det sätt vi gjort, var inte uttalat när vi började, på något sätt har det ena lett till det andra. I samband med övertaget av Borås Wäfveris beredningsverk som byggdes i början av 60-talet, insåg vi, att när transformeringen till modern logistikfastighet skulle påbörjas, skulle samtidigt en del av Borås textila historia gå i graven. Vi kände ett ansvar att dokumentera det som varit, med respekt för de människor som arbetat här under lång tid och för den textila historien. 

Samtidigt skulle själva transformeringen vara intressant att följa i bildform. Det blev upptakten till vår första bok, ”i Förvandling”. Sen dess har det blivit två böcker till, ”Viaredsboken” i samband med byggnationen av R40-terminalen i Viared utanför Borås och därefter boken ”Logistik” då Härrydaterminalen byggdes med DB Schenker som blivande hyresgäst.