Om oss.

Bockasjö är ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag med målet att, inom det område vi vill vara bäst på – logistikfastigheter, bygga moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader. Anläggningar med intressanta lägen till bra hyresgäster.

SKRÄDDARSYTT.

Vi skräddarsyr fastigheter för våra hyresgästers verksamheter och behov. Dessa ingår sedan i vår förvaltningsportfölj. Även befintliga fastigheter förvärvas, som efter ombyggnation och renovering anpassas till hyresgästens behov.

Under fliken ”projekt” hittar du några av de arbeten vi genomfört de senaste åren åt bolag som DHL, PostNord Logistik TPL, Ericsson, Schenker Logistics med flera.

Till projekt

Bolagsfakta

Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot logistik i Skandinavien. Med säte i Borås verkar koncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling på strategiska logistikorter. 

 

 

”Jag är bara en del i maskineriet Bockasjö. I en liten organisation som vår är alla kuggar lika viktiga. Börjar någon hacka märks det omedelbart. Min önskan och mål är att alla ska trivas.”

Joakim Hedin , VD Bockasjö

”Jag är bara en del i maskineriet Bockasjö. I en liten organisation som vår är alla kuggar lika viktiga. Börjar någon hacka märks det omedelbart. Min önskan och mål är att alla ska trivas.”

Joakim Hedin , VD Bockasjö

Hållbart.

Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen.

VI BYGGER MED FRAMTIDEN SOM MÅL.

Med BREEAM-SE går det att certifiera enligt svenska regler och standarder, men samtidigt få en byggnad som går att jämföra internationellt. Certifieringen ställer hårda krav, som skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering. Med en certifiering i BREEAM-SE kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde.

BONUS.

Att BREEAM-certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss. 

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.