Viktoria Persson.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Bockasjö borgar för kvalitet, seriositet och framåtanda vilket gör bolaget så intressant att vara en del av.

Med gedigen kunskap och tidigare erfarenhet inom revisionsbranschen, ser jag fram emot att bli delaktig i Bockasjö-andan. Tight organisation och korta kommunikationsvägar gör alla högst delaktiga, det känns både oerhört stimulerande och är också en stor del i Bockasjös framgångsrecept.

Min uppgift är att vara en del av ekonomifunktionen. Med hög precision både i det dagliga arbetet och i samband med mer komplexa frågeställningar, driver vi arbetet framåt. Ekonomiarbete från ax till limpa helt enkelt.