Viktoria Persson.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Som en del av en liten men effektiv organisation som Bockasjös får man en inspirerande arbetsmiljö med nya utmaningar varje dag.

Min uppgift är att tillsammans med resten av ekonomiteamet leverera redovisning av hög kvalitet på ett effektivt sätt, såväl internt som externt.

Att hela tiden jobba mot utveckling och bättre arbetssätt motiverar mig i mitt arbete.