Tomas Ivarsson.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Att leverera i tid och med kvalitet är en ledstjärna både för mig som ekonomiansvarig, och företaget i stort. Trots en minimal organisation lyckas vi med detta. Med tjugotre bolag att hålla ordning på gäller det att inte tappa fokus.

Att aldrig se hinder eller problem utan fokusera helt på möjligheterna är en av våra starka sidor. Vi är framåtlutade och investerar hela tiden i nya spännande projekt, med fingertoppskänsla och timing att trycka på köp- och säljknapparna i rätt tid.