Paul Frankenius.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Det jag, som styrelseordförande, tillför mest till Bockasjö, är kopplat till mitt intresse för utveckling. Tillsammans med Joakim ansvarar jag för att vi lyfter blicken och inte navigerar fel i den allt komplexare värld vi lever i.

Vi drar upp våra strategiska riktlinjer kring etableringar, hyresgäster och finansiering. Därefter börjar det dagliga arbetet under Joakims ledning. Det vi lyckas med är att göra svåra uppgifter och komplicerade frågeställningar enkla. Bolagets DNA sitter i att överträffa förväntan i allt vi gör.

Våra kunders behov driver oss till att förbättra oss i varje sammanhang. Därför fokuserar vi på att uppföra stora, moderna, kostnadseffektiva, miljöcertifierade logistikbyggnader.På Sveriges bästa logistiklägen!