Olle Lundgren.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Att ha förmånen att arbeta på Borås finaste och bästa arbetsplats, är stimulerande och hjälper till att fokusera på vår uppgift att uppföra logisktikbyggander.

Det, tillsammans med mina arbetsuppgifter som huvudansvarig för uppförandet av byggnaderna, borgar för en stimulerande och mycket varierad arbetsdag. Det som gör mig stolt, och som Bockasjö är riktigt bra på, är att producera moderna logistikbyggnader av högsta kvalitet tlll ett bra pris på relativt kort tid.