Martin Josefsson.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Som byggnadsingenjör med ansvar för BIM (Building Information Model) på Bockasjö har jag möjlighet att bidra till att skapa hållbara och innovativa byggnader för kunden.

Med ett effektivt och nära samarbete med affärsutvecklare och projektledare i en liten och framåt”skidande” organisation, skapar vi tillsammans framtidens logistikbyggnader. I mitt dagliga arbete planerar och utformar jag byggnader och dess omgivning, löser tekniska utmaningar, samarbetar med projektörer samt hanterar modeller och ritningar.