Johan Carlsson.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Bocksjö med sin relativt lilla organisation och täta dialog leder till stor inblick och engagemang i företaget.

Ett byggprojekt är en organisation, därför behöver någon ta på sig rollen att leda byggprojektet för att få saker att ske. Min vardag består till stor del av projektering, upphandling och avtal men främst byggledning i form av beställarens ombud. Att se en byggnad växa fram från grunden är något som driver och motiverar mig i mitt dagliga arbete.