Joakim Hedin.

Adress: Box 1258, 501 12 Borås
Besöksadress: Lyckebovägen 26, Sjömarken

Som VD på Bockasjö, som är en liten organisation, har jag en varierande vardag. Allt från att dra upp Bockasjös strategiska riktlinjer och mål, till att förhandla om finansiering av våra projekt och villkoren för blivande hyresgäster.

Vi får många propåer om olika projekt, och får tacka nej till en hel del som inte ligger inom det område vi vill vara bäst på – att bygga moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader. Anläggningar med intressanta lägen till bra hyresgäster.

Vi är bra på att hålla fokus. Alla i företaget bemödar sig om att leverera det där extra som får alla inblandade i projekten, såväl hyresgäster som entreprenörer, att känna sig nöjda och tillfreds. Sådant är lätt att säga men svårt att uppnå, jag tror att vi är bra på det.