Nybyggnation av logistikanläggning på Tostarp i Helsingborg.

SNABBFAKTA

ORT: Helsingborg
BYGGNADSTYP: Logistikterminal
UTHYRNINGSBAR YTA: 35 100 m²
TOMTAREAL: 75 037 m²
FÄRDIGSTÄLLANDE: 2013
HYRESGÄST: Post Nord Logistics TPL
CERTIFIERING: GreenBuilding