Alla fastigheter ägs av logistikfastigheter Sverige AB. Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta äger till lika delar logistikfastigheter Sverige.

Logistikfastigheter Sverige har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Bockasjö, som ger bolaget option på samtliga de nya logistikfastigheter som Bockasjö kommer att uppföra i framtiden.

E6-terminalen

Helsingborg
Nybyggnation av logistikanläggning på Tostarp i Helsingborg.

E20 Logistikcenter

Eskilstuna
Nybyggnation av lager- och logistikbyggnad strategiskt placerad längs med E20 i Eskilstuna Logistikpark.

Brobyterminalen

Stockholm, Arlanda
Brobyterminalen är en del av Stockholm Arlanda Logistics Centre. Logistikcentrat ingår i den flygplatsstad, Airport City, som just nu byggs upp kring Sveriges största internationella och nationella flygplats, Stockholm Arlanda Airport. I dagsläget sysselsätter Airport City Stockholm drygt 20.000 personer. Planen är att dubblera antalet arbetstillfällen till närmare 50.000 under en tioårsperiod. Området omfattar mer … Continued

Härrydaterminalen

Göteborg, Landvetter
Nybyggnation av logistikanläggning vid Göteborg Landvetter Airport.

Pilängsterminalen

Örebro
Bockasjö bygger landets modernaste terminal, strategiskt belägen i Örebro om totalt 26 589 m² uthyrningsbar yta. Anläggningen utformas som en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för optimal effektivitet.

Broby Extra 1

Stockholm, Arlanda
Broby Extra 1 är en del av Stockholm Arlanda Logistics Centre. Logistikcentrat ingår i den flygplatsstad, Airport City, som just nu byggs upp kring Sveriges största internationella och nationella flygplats, Stockholm Arlanda Airport. I dagsläget sysselsätter Airport City Stockholm drygt 20.000 personer. Planen är att dubblera antalet arbetstillfällen till närmare 50.000 under en tioårsperiod. Området … Continued

Erikslundsterminalen

Västerås
I samarbete med PostNord skapar vi en ny distributionshubb i Västerås, en helt ny struktur som ersättning för fem befintliga lokaler.