Sedan den 4 oktober 2023 är Bockasjö en del av Catena!

Genom förvärvet sammanförs två framgångsrika och effektiva arbetsmodeller och vi kan fortsätta överträffa förväntningar i varje leverans i ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. Välkommen till Catena!