Utförda projekt.


RYDATERMINALEN III

Fastighetsbeteckning: Rydaslätt 1
Ort: Borås
Genomförande: Förvärv och ombyggnad 2006
Uthyrningsbar yta: 15 000 m²
Hyresgäst:

Budbolaget AB och
EG Distribution AB

OM FASTIGHETEN:

Ett ombyggnadsprojekt där det sker en omställning av lokaler från plastfabrik till logistikanläggning. Hyresgäster är Budbolaget AB och EG Distribution AB som i denna byggnad får effektiva lokaler för sina verksamheter.

AVYTTRAD:

Fastigheten såldes 2007 till Kungsleden AB.