Utförda projekt.


RYDATERMINALEN I

Fastighetsbeteckning: Rydahög 1
Ort: Borås
Genomförande: Förvärv och ombyggnad 2006
Uthyrningsbar yta: 40 000 m²
Hyresgäst: Ericsson AB

OM FASTIGHETEN:

Ombyggnad av ett textilt beredningsverk på 40 000 m² till en modern logistikanläggning. Hyresgäst är Ericsson AB där man konsoliderar fyra lagerverksamheter till en verksamhet i en för ändamålet anpassad byggnad. Anläggningen blev hösten 2009 Ericsson ABs Europalager.

AVYTTRAD:

Fastigheten såldes 2007 till Kungsleden AB.