Utförda projekt.


R40-TERMINALEN

Fastighetsbeteckning: Vindrosen 8
Ort: Borås
Genomförande: Nybyggnad 2009 och tillbyggnad 2011
Uthyrningsbar yta: 55 000 m²
Hyresgäst: DHL AB

OM FASTIGHETEN:

Nybyggnation av en 55 000 m2 modern lager- och logistikanläggning i Viareds industripark, Borås. Hyresgäst är DHL AB som avvecklar fyra mindre logistikverksamheter i Borås för att samla all verksamhet på ett ställe i en modern och effektiv lagerbyggnad.

AVYTTRAD:

Fastigheten såldes 2012 till Wilfast AB.