Utförda projekt.


härrydaterminalen

Fastighetsbeteckning: Landvetter 3:286
Ort: Göteborg-Landvetter flygplats
Genomförande: Nybyggnad 2010/2011 och tillbyggnad 2012
Uthyrningsbar yta: 50 440 m²
Hyresgäst: Schenker Logistics AB

OM FASTIGHETEN:

Nybyggnation av en 50 500 m² modern lager- och logistikanläggning invid Göteborg, Landvetter flygplats. Hyresgäst är Schenker Logistics AB som avvecklar ett antal mindre logistikverksamheter i Göteborg för att samla all verksamhet på ett ställe i en modern och effektiv lagerbyggnad.