Utförda projekt.


E4-TERMINALEN

Fastighetsbeteckning: Nyhagshuset 2
Ort: Helsingborg
Genomförande: Nybyggnad 2011/2012
Uthyrningsbar yta: 29 700 m²
Hyresgäst: PostNord Logistik TPL AB

OM FASTIGHETEN:

Nybyggnation av en 29 700 m² modern lager- och logistikanläggning i Helsingborg. Byggnaden är belägen på Tostarp logistikområde vid norra infarten till Helsingborg alldeles invid E4:an. Hyresgäst är PostNord Logistik TPL AB som här har samlat en stor del av sin logistkverksamhet i en effektiv logistikanläggning.