Pressreleaser.


2017-04-10

Bring hyr 26 000 kvadratmeter i Arlandastad, Stockholm av Bockasjö


Bockasjö har tecknat ett långt hyresavtal med Bring som kommer att hyra 26 000 kvadratmeter lager & logistikarea i Bockasjö´s fastighet i Arlandas tad. Hyresavtalet börjar gälla den 1 augusti i år.
Bring kommer att utföra e-handelslogistik tillsammans med IKEA i byggnaden.

  • Efterfrågan på logistikbyggnader ökar starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln men också en utfasning av äldre byggnader som ersätts med nya säger Joakim Hedin VD på Bockasjö.
  • Vi gläder oss åt det nya avtalet med Bring säger Joakim Hedin vidare.

  • Med en e-handel som är under stark tillväxt och en ökad efterfrågan på hemleveranser från konsumenterna, behöver vi på Bring erbjuda våra kunder möjligheterna att tillgodose den efterfrågan på bästa sätt. Med denna lokal får Bring ett starkare fäste i Stockholmsområdet men också en möjlighet till ett ännu bättre erbjudande säger Tobias Åbonde, ansvarig konsumentleveranser Bring Norden.

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i Norden. Bring har drygt 3000 medarbetare i Sverige som brinner för att transportera, planera, leverera, lagra och kommunicera.
Bring är en del av Posten Norge, en av de största logistik- och postaktörerna i Norden.

Med säte i Borås verkar Bockasjö koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

I februari 2016 bildade fastighetskoncernen Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta ett gemensamt nytt fastighetsbolag, Logistikfastigheter i Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Bolaget ägs till lika delar av Bockasjö och Alecta.

Målet är att inom fem år bygga ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Anläggningen i Arlandastad som Bring förhyr kommer efter inflyttning att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

För mer information kontakta:

Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, mobil: 0705–215300, e-mail: joakim@bsgr.se
Se även www.bockasjo.se

Tobias Åbonde, ansvarig för konsumentleveranser Bring Norden, mobil: 070–9755199
e-mail: tobias.abonde@bring.com
Se även www.bring.se