Pressreleaser.


2017-03-13

Bockasjö rekryterar logistikprofilen Allan Lavén.

Vi är väldigt glada över att Allan Lavén valt att komma till oss på Bockasjö. Vi har följt honom under flera år och han kommer bli ett starkt tillskott till Bockasjöteamet genom hans branschkompetens, kunnande och personlighet. Genom denna rekrytering är vi väl rustade för vår framtida expansion, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö AB.

-Allan Lavén börjar den 1 september som Vice VD i BSGR Projektutveckling AB och kommer närmast från Prologis, där han varit Nordenchef och ansvarat för en fastighetsportfölj om 12 logistikbyggnader med 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Dessförinnan har Allan haft ledande befattningar inom DHL och Schenker.

-Jag har följt Bockasjö under lång tid och är imponerad av deras snabba utveckling mot att bli en ledande fastighetskoncern med inriktning mot logistikfastigheter. Det ska bli jättespännande att få vara med att utveckla Bockasjös verksamhet och fortsatta expansion. Jag ser fram emot att använda min erfarenhet från logistiksektorn i mitt nya, spännande uppdrag från 1 september i år, säger Allan Lavén.

Bockasjö befinner sig i stark expansion. Förutom två byggnader på Hisingen om 26 350 och 25 000 kvadratmeter varav den ena för Volvo Car Corporation uppförs även Sveriges modernaste paket- och postterminal i Örebro med en uthyrningsbar yta om 27 000 kvadratmeter och en ny postterminal på 5 000 kvadratmeter i Västerås, båda med PostNord som hyresgäst, samt ett logistikcenter om 23 000 kvadratmeter i Eskilstuna med Sportamore som hyresgäst.

Pågående byggnation tillsammans med två markarbeten vid Landvetter Flygplats och Hisingen utgör totalt en investering om 1,5 miljarder kronor.

-Efterfrågan på logistikbyggnader ökar starkt. Det beror dels på den ökade e-handeln men också utfasning av äldre byggnader som ersätts med nya, säger Joakim Hedin, VD på Bockasjö.

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

I februari 2016 bildade fastighetskoncernen Bockasjö och tjänstepensionsbolaget Alecta ett gemensamt nytt fastighetsbolag, Logistikfastigheter Sverige AB, med inriktning att äga och förvalta logistikfastigheter. Bolaget ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö.

Målet är att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. De nya anläggningarna som är under uppförande kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB.

För mer information kontakta:
Joakim Hedin, VD, Bockasjö AB,
telefon; 0705–215300, email; joakim@bsgr.se
www.bockasjo.se