Pressreleaser.


2016-08-16

Framtidens postterminal byggs i Västerås

I samarbete med PostNord skapar fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB en ny distributionshubb i Västerås, en helt ny struktur som ersättning för fem befintliga lokaler. Den nya anläggningen är helt anpassad för att möta den snabbväxande näthandelns krav på rationell hantering av gods och paket.

”Vi är stolta och glada över att fördjupa samarbetet med PostNord”, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö-koncernen som sedan tidigare hyr ut flera logistikcentra till Nordens ledande kommunikations- och logistikföretag PostNord.

I dagarna inleddes bygget av landets modernaste anläggning för paketsortering, strategiskt belägen i Örebro och med totalt 26 589 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Med ny distributionshubb i Västerås stärker PostNord sin position ytterligare i Mälardalsregionen.

Den starka tillväxten inom näthandel är bakgrunden till det framgångsrika samarbetet mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och PostNord-koncernen. I Västerås svarar Bockasjö AB för bygget av den nya anläggningen som därefter hyrs av PostNord på ett långsiktigt hyresavtal.

Den nya anläggningen i Västerås kommer att stå klar vid årsskiftet 2017-2018.

”Bockasjö AB är en stabil partner med stor förståelse för våra behov i den snabbrörliga logistikbranschen. Den nya anläggningen i Västerås blir ett viktigt nav i vår verksamhet”, säger Anders Holm, VD på PostNord Sverige AB

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildade i februari i år ett gemensamt nytt logistikbolag – Logistikfastigheter i Sverige AB - för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Den nya anläggningen i Västerås kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Hedin, VD, Bockasjö, telefon 0705-215300
PostNord Medierelationer 010-436 1010
E-post: press@postnord.com
www.bockasjo.se
www.postnord.se