Pressreleaser.


2016-03-31

Nu bygger vi framtidens logistikterminal

I samarbete med PostNord skapar fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB landets modernaste terminal för paketsortering, strategiskt belägen i Örebro och med totalt 26 589 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Den starka tillväxten inom näthandel ställer helt nya krav på en effektiv infrastruktur för hantering av gods och paket. Det är bakgrunden till avtalet mellan Bockasjö AB och PostNord-koncernen. Bockasjö har fått uppdraget att bygga en ny terminal och paketsorteringsanläggning, som kommer att hyras av PostNord på ett långsiktigt hyresavtal.

”Utvecklingen inom näthandel skapar växtvärk i logistikbranschen, som hanterar gods i mycket större mängd än någonsin tidigare. Vår nya anläggning blir den modernaste i sitt slag och ett referensobjekt för liknande projekt i framtiden”, konstaterar Joakim Hedin, VD för Bockasjö-koncernen.

Bygget påbörjas senare i vår och anläggningen ska vara klar i augusti 2017. Verksamheten går i full drift i februari 2018, efter att en ny paketsorteringsanläggning installerats i de nya lokalerna under hösten 2017. Anläggningen utformas som en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för optimal effektivitet.

”Vi är väldigt glada över det fördjupade samarbetet med PostNord, som vi sedan tidigare samarbetat med då vi uppförde två Logistikanläggningar i Helsingborg och som hyrs av PostNord koncernen ”, säger Joakim Hedin.

”Bockasjö AB är en stabil partner med stor förståelse för våra behov i den snabbrörliga logistikbranschen. Den nya anläggningen i Örebro blir vår första stora multiterminal där vi hanterar både styckegods, pall, paket- och brevsortering. Även våra ökade import- och exportflöden till Norge går via terminalen i Örebro vilket gör att det blir ett ännu viktigare nav för oss i framtiden”, säger PostNord Sveriges VD Anders Holm.

Med säte i Borås verkar Bockasjö-koncernen inom fastighetsförvaltning och -utveckling med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Tjänstepensionsbolaget Alecta och fastighetskoncernen Bockasjö bildade i februari i år ett gemensamt nytt logistikbolag – Logistikfastigheter i Sverige AB - för att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Den nya anläggningen i Örebro kommer efter uppförandet att övertas av Logistikfastigheter i Sverige AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Hedin, VD, Bockasjö, telefon 0705-215300
PostNord presstjänst 010-436 1010.
www.bockasjo.se
www.postnord.se