Miljö.


Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen.

GREEN BUILDING. Att välja att bygga utifrån de normer som råder för att bli Green Building-certifierad känns därför värdefullt för oss. Kravet för certifieringen är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler (BBR).

Green Building är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige leds och samordnas projektet av Sweden Green Building Council med Energimyndigheten som medfinansiär. Green Building har blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i maj 2011 hade ca 200 st lokalbyggnader certifierats. Bockasjö AB är medlem i Sweden Green Building Council.

BONUS. Att Green Building-certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss. 2013 GreenBuilding-certifierades Härryda-terminalen vid Landvetter flygplats och E4-terminalen utanför Helsingborg.