Bolagsfakta.


Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

FASTIGHETER.Vi bygger skräddarsydda fastigheter för hyresgästens behov som sedan ingår i vår förvaltningsportfölj. Även befintliga fastigheter förvärvas, som efter ombyggnation och renovering anpassas till hyresgästens behov. Under fliken ”Projekt” hittar du några av de arbeten vi genomfört de senaste åren åt bolag som DHL, PostNord Logistik TPL, Ericsson, Schenker Logistics med flera.

FASTIGHETSFÖRVALTNING. Bockasjö äger tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta, fastighetsbolaget Logistikfastigheter i Sverige AB, med en fördelning av 50 % vardera. Bolaget har som mål att inom fem år bygga upp ett bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien.