Fastigheter.


PILÄNGSTERMINALEN

Fastighetsbeteckning: Del av Mobilkranen
Adress: Pilängsgatan 10
Ort:Örebro
Färdigställande: Februari 2018
Byggnadstyp:Terminal
Uthyrningsbar yta: 26 589 m²
Tomtareal: Ca 148 000 m²
Hyresgäst:PostNord
Verksamhet: Terminal och paketsortering
Certifiering: Fastigheten kommer att GreenBuilding-certifieras då tillräcklig historik om förbrukning föreligger

projektbeskrivning:

Bockasjö AB bygger landets modernaste terminal, strategiskt belägen i Örebro om totalt 26 589 m² uthyrningsbar yta.

Anläggningen utformas som en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för optimal effektivitet.