Fastigheter.


Brobyterminalen

Fastighetsbeteckning: Broby 1:9
Adress: Fyrgatan 3 - 7
Ort: Stockholm, Arlanda
Byggår: 2013 - 2014
Uthyrningsbar yta: 31 414 m²
Tomtareal: 61 500 m²
Hyresgäst: Bring Express Sverige AB
Verksamhet: Lager & kontor
Certifiering: GreenBuilding-certifieras efter färdigställande