Fastigheter.


broby extra 1

Fastighetsbeteckning: Broby 1:8
Adress: Fyrgatan 11-15
Ort: Stockholm,  Arlanda
Färdigställande: Oktober 2013
Byggnadstyp: Lagerbyggnad
Uthyrningsbar yta: 30 600 m²
Tomtareal: 59 000 m²
Hyresgäst: Schenker Logistics AB
Verksamhet: Lager och kontor
Certifiering: GreenBuilding-certifierad