Landvetter Logistikpark

Femton minuter från Göteborg och norra Europas största hamn. I direkt anslutning till en av Nordens största flygplatser och endast ett stenkast från förbindelselänken riksväg 40 mellan Göteborg och Stockholm. Ett av de mest dynamiska och lättillgängliga tillväxtregionerna i Norra Europa. Där ligger Landvetter Logistikpark.

Nu uppför vi tre moderna och mycket flexibla lager- och logistikanläggningar mitt i en hub för såväl dagens som framtidens logistik. Med möjlighet till anpassning av de olika ytorna efter respektive hyresgästs önskemål blir byggnaderna maximalt optimerade.

Området står inför en mycket spännande framtid i samband med expansionen av den nya flygplatsstaden. Landvetter är redan nu viktigt för både människor och företag. Med det nya logistikcentret befästs platsen som en central del av Logistiksverige.Airport City Göteborg

Sedan flera år har planeringen av Airport City Göteborg pågått. En planering som innebär verksamheter på ett område av två miljoner kvadratmeter inom logistik, handel och upplevelser, kontor samt hotell och konferens i direkt anslutning till Göteborg Landvetter Airport. Det unika läget i kombination med tillgång på mark ger förutsättningarna för skapandet av Västsveriges Airport City. I februari 2015 togs ännu ett steg i utvecklingen då Swedavia AB tillsammans med Bockasjö AB tecknade ett avtal som innebär ett joint venture-samarbete om den fortsatta utvecklingen av logistikfastigheter vid flygplatsen. Nu startar färdigställandet av 170 000 kvadratmeter mark som möjliggör byggnation av cirka 100 000 kvadratmeter färdiga logistikfastigheter.


Vi knyter ihop regionen med resten av världen

Att regionen har ett av Nordens bästa lägen för logistiknäring kan man tacka Göteborgs hamn, forskningsnätverk i världsklass kring logistikutveckling och en stark regional industrinäring för.

I takt med regional tillväxt och ökad globalisering uppstår även ett behov av att utöka regionens kapacitet för logistikhantering i effektiva anläggningar i strategiska lägen. Airport City Göteborg med Landvetter Logistikpark bedöms vara ett mycket attraktivt läge för etablering av logistikverksamhet. Nordens bästa.

Planritning >
Byggnadskonfiguration >

Läs mer om Landvetter Logistikpark här >”Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Göteborg Landvetter Airport som en knutpunkt för resande och logistik i regionen”

KARL WISTRAND
VD, SWEDAVIA REAL ESTATE AB

STÄNG

Hisingen Logistikpark

Det är med glädje vi nu har möjlighet att erbjuda en del av Sveriges absolut bästa logistikläge, ett stenkast från Göteborgs hamn. Med god infrastruktur, ett strategiskt vägnät samt lång tradition inom logistikområdet.

Här planerar vi uppförandet av Hisingen Logistikpark, 160 000 kvadratmeter modern logistikyta fördelat över fem fastigheter. Som vanligt kommer byggnaderna att Green Building-certifieras. Positivt för vår miljö men även för våra hyresgäster då en certifiering som följd även innebär lägre energikostnader.Läge i toppklass

Vad är det då som placerar Göteborgsregionen på första plats år efter år, då man utser landets bästa logistikläge? Det geografiska läget är en avgörande komponent för en regions placering, som ett nav binder Göteborg samman Skandinaviens tre huvudstäder.
Tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur är en annan viktig aspekt. I Göteborg ligger norra Europas största export- och importhamn med ett tjugofemtal järnvägspendlar för godståg mellan hamnen och inlandsterminaler i Sverige och Norge. En allt större del av importen av konsumentprodukter från Sydostasien når nu Skandinavien sjövägen.
Inom en radie av 50 mil når man 70 procent av Nordens samlade industri.

År 2035 beräknas 1,7 miljoner människor vara bosatta inom arbetsmarknadsregionen, närhet till konsument och arbetskraft är ett av kriterierna för ett gott logistikläge. Vidare bedrivs akademisk forskning med spetsutbildningar inom hållbar logistik på Chalmers och Handelshögskolan.


Hisingen Logistikpark

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader. Med en väl fungerande infrastruktur i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi fem kilometer från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo. Inom en radie av 5–10 km ligger flera storföretag som Volvo, Astra Zeneca, SKF och Ericsson.

Hisingen Logistikpark ger oss möjlighet att erbjuda moderna miljöcertifierade logistikbyggnader med optimerad lagringskapacitet. Utformade efter respektive hyresgästs önskemål, på Sveriges mest attraktiva mark för logistiketableringar.

Planritning >
Byggnadskonfiguration >

Läs mer om Hisingen Logistikpark här >”År 2005 publicerade tidningen Intelligent Logistik den första listan över Sveriges bästa logistiklägen. Det året korades Storgöteborg som vinnare. 2015, tio år efter den första listan gjordes, är regionen fortfarande nummer ett.”

STÄNG

Stockholm Arlanda Logistic Centre

Stockholm Arlanda Logistic Centre är ett två-familjshus med ett av de absolut bästa logistiklägena i Sverige. Fyra minuter från Stockholm Arlanda Airport och tjugo minuter från både Stockholm och Uppsala.

Fastigheten är en modern och mycket flexibel lager- och logistikanläggning, med möjlighet att anpassa ytan efter respektive hyresgästs behov. Optimerad lagringskapacitet. Optimalt läge. Enkel av och tillfart vid E4:an. Kan det bli bättre? Ja faktiskt, eftersom vi har ett gott öga till vår miljö och gärna själva bidrar till att förbättra den genom t ex minskad energiförbrukning, är fastigheten Green Building-certifierad. Visst känns det bra?Airport City Stockholm

Stockholm Arlanda Logistics Centre är en del av Airport City Stockholm, som just nu byggs upp kring Sveriges största internationella och nationella flygplats, Stockholm Arlanda Airport. Visionen har varit tydlig från start – att skapa Sveriges första flygplatsstad.

I dagsläget sysselsätter Airport City Stockholm drygt 20.000 personer. Planen är att dubblera antalet arbetstillfällen till närmare 50.000 under en tioårsperiod. Området omfattar mer än 800 hektar och ligger i Sigtuna kommun som, kanske inte så förvånande, är Sveriges just nu snabbast växande kommun.


Green Building

Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen.

Att välja att bygga utifrån de normer som råder för att bli Green Building-certifierad känns därför värdefullt för oss. Kravet för certifieringen är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i boverkets byggregler (bbR).
Att Green building-certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss.

Planritning >
Byggnadskonfiguration >”Stockholm är en av de absolut snabbast växande städerna i Västeuropa och det finns ett behov av en ledande internationell knutpunkt för transport och kommunikationer.”

Maria Rankka
VD, Stockholms Handelskammare

STÄNG