Pågående projekt.


E20 LOGISTIKCENTER AB

Fastighetsbeteckning: Kjula-Blacksta 1:5>1
Ort:Eskilstuna
Färdigställande: Juli 2017
Byggnadstyp:Lagerbyggnad
Uthyrningsbar yta: 23 040 m²
Tomtareal: Ca 47 000 m²
Hyresgäst:Sportamore AB
Verksamhet:Lager och kontor

projektbeskrivning:

Den nya anläggningen ligger strategiskt utmed E20 i Eskilstuna Logistikpark. Den utformas som ett modernt lager- och logistikcenter med totalt 23 000 m² uthyrningsbar yta.