Bolagsfakta.


Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot lager och logistik i Skandinavien. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

FASTIGHETER.Vi bygger skräddarsydda fastigheter för hyresgästens behov som sedan ingår i vår förvaltningsportfölj. Även befintliga fastigheter förvärvas, som efter ombyggnation och renovering anpassas till hyresgästens behov. Under fliken ”Projekt” hittar du några av de arbeten vi genomfört de senaste åren åt bolag som DHL, PostNord Logistik TPL, Ericsson, Schenker Logistics med flera.

KAPITALFÖRVALTNING. Koncernens likvida tillgångar förvaltas konservativt i obligationer och på räntebärande konto i systemsäkra banker. De likvida tillgångarna är att betrakta som reserver för de åtagande koncernen har i de fastighetsinvesteringar som genomförs.