Om oss.

Bockasjö är ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag med målet att, inom det område vi vill vara bäst på – logistikfastigheter, bygga moderna, effektiva, energisnåla och miljövänliga logistikbyggnader. Anläggningar med intressanta lägen till bra hyresgäster.

SKRÄDDARSYTT.

Vi skräddarsyr fastigheter för våra hyresgästers verksamheter och behov. Dessa ingår sedan i vår förvaltningsportfölj. Även befintliga fastigheter förvärvas, som efter ombyggnation och renovering anpassas till hyresgästens behov. Initialt är det oss på marknadsavdelningen du kommer i kontakt med, dvs Joakim Hedin, Linda Persson och Adam Ekdahl.

Under fliken ”projekt” hittar du några av de arbeten vi genomfört de senaste åren åt bolag som DHL, PostNord Logistik TPL, Ericsson, Schenker Logistics med flera.

Till projekt

Bolagsfakta

Bockasjökoncernen bygger, äger och förvaltar fastigheter med inriktning mot logistik i Skandinavien. Med säte i Borås verkar koncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling på strategiska logistikorter. Bockasjö ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

 

 

”Jag är bara en del i maskineriet Bockasjö. I en liten organisation som vår är alla kuggar lika viktiga. Börjar någon hacka märks det omedelbart. Min önskan och mål är att alla ska trivas.”

Joakim Hedin , VD Bockasjö

”Jag är bara en del i maskineriet Bockasjö. I en liten organisation som vår är alla kuggar lika viktiga. Börjar någon hacka märks det omedelbart. Min önskan och mål är att alla ska trivas.”

Joakim Hedin , VD Bockasjö

Hållbart.

Eftersom så mycket som 40 % av världens energibelastning kommer från uppvärmning och drift av fastigheter, är det enkel matematik att räkna ut att stora vinster för miljön finns att göra inom fastighetsbranschen.

VI BYGGER MED FRAMTIDEN SOM MÅL.

Att välja att bygga utifrån de normer som råder för att bli Green Building-certifierad känns därför värdefullt för oss. Kravet för certifieringen är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets Byggregler (BBR).

BONUS.

Att Green Building-certifieringen är positiv för vår miljö är förstås ett skäl så gott som något. Men som bonus medför certifieringen även sänkta driftkostnader för både våra hyresgäster och för oss. 

Green building

Green Building är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige leds och samordnas projektet av Sweden green Building Council med Energimyndigheten som medfinansiär. Green Building har blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i maj 2011 hade ca 200 st lokalbyggnader certifierats.

Bockasjö AB är medlem i Sweden Green Building Council.