Kontakt.

ADRESS: BOX 1258, 501 12 BORÅS
BESÖKSADRESS: LYCKEBOVÄGEN 26, SJÖMARKEN

KRISTIAN SUNDBORN

De kloka och strategiska beslut som tas inom Bockasjö är imponerande.

För mig som arbetar nära hyresgästen och kunden är det önskvärt att få raka besked i alla kommersiella frågor. Med min långa säljerfarenhet i olika branscher, ser jag hur kvalitativt och snabbt vi tar de rätta besluten. Med rätt dialog gentemot våra  hyresgäster kommer vi alltid att leverera över förväntan tillbaka.

Som ett bra seglingsteam, där varje person har sin specifika roll oavsett väder, på samma sätt fungerar Bockasjö. När det blåser, är det de mest vältränade och trimmade teamen som når längst.

Mobil: 0703 – 40 80 65
Mail: kristian@bsgr.se