Fastigheter.


ÖREBROTERMINALEN

Fastighetsbeteckning: Under uppförande
Adress: Pilängsgatan
Ort: Örebro, Pilängen
Färdigställande: Februari 2018
Byggnadstyp: Terminal och paketsortering
Uthyrningsbar yta: 26 589 m²
Tomtareal: 148 000 m²
Hyresgäst: PostNord
Verksamhet: Terminal, Paketsorteringsanläggning
Certifiering: GreenBuilding-certifieras efter färdigställande