Fastigheter.


MÅSESKÄR LC S2 AB

Fastighetsbeteckning: Sörred 7:27
Adress: John Bunyansväg
Ort: Göteborg, Hisingen Logistikpark
Färdigställande: Juli 2017
Byggnadstyp: Lagerbyggnad
Uthyrningsbar yta: 26 350 m²
Tomtareal: 60 000 m²
Hyresgäst: Volvo Car Corporation AB
Verksamhet: Lager och kontor
Certifiering: GreenBuilding-certifieras efter färdigställande